Contacteer ons   050/35 23 27 -  info@guidogeernaert.be Maak hier online uw afspraak -

brochure banner

Waarom meer tak 23 in groepsverzekeringen?

We zien dat steeds meer werkgevers voor tak 23-verzekeringen kiezen om de groepsverzekering van hun medewerkers te spijzen. Waarom? Het antwoord is eenvoudig, op die manier moeten ze misschien niet uit hun eigen zak bijbetalen.


Volgens de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) dient een werkgever een minimumrendement te waarborgen op de werkgevers- en werknemersbijdragen van de groepsverzekering. Voor de premies gestort vóór 1 januari 2016 gaat het om een gemiddeld gewaarborgd rendement van 3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de werknemersbijdragen. Na 1 januari 2016 geldt een variabel minimumrendement tussen 1,75% en 3,75% dat jaarlijks wordt vastgelegd. Door de lage marktrentes kunnen de verzekeraars in hun aanbod Tak 21 met gewaarborgde interestvoeten amper of niet tegemoetkomen aan de verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van hun werknemers. Met andere woorden, de werkgevers moeten in dit geval extra bijbetalen.

Daarom zijn de mogelijkheden binnen Tak 23 geschikt om aan de verplichtingen van de groepsverzekeringen te voldoen. Beleggen in groepsverzekeringen gebeurt immers altijd met een langetermijnhorizon. Door de periodieke stortingen in Tak 23 spreidt men het risico. Daarenboven bestaat er een mogelijkheid om een buffer op te bouwen en zo tijdig reserves aan te leggen om eventuele latere tekorten ten aanzien van de WAP-verplichtingen te compenseren. Ook voor de werknemer is het extra troef om meer rendement te genereren binnen het contract, afhankelijk natuurlijk voor zijn beleggingsrisicoprofiel.

Groepsverzekering is interessanter dan loonopslag 

Als werkgever is een groepsverzekering niet alleen een middel om medewerkers te behouden of aan te trekken, ze is ook goedkoper dan een loonsopslag. Want 2.500 euro bijkomend loon uitkeren, kost hem 3.200 euro ( of 28 % werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid). Terwijl een storting van 2.500 euro in een groepsverzekering hem 2.831,50 euro kost. Volgens Sterck Magazine zou de medewerker zijn loonsverhoging gedurende 30 jaar tegen 8,14% moeten uitzetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen als met een groepsverzekering,

Daarenboven is er op pensioengerechtigde leeftijd een gunstige belastingregeling voor de werknemer. In het beste geval - indien men werkt tot pensioengerechtigde leeftijd - betaalt men slechts 10,09% bedrijfsvoorheffing, verhoogd met een sociale zekerheidsbijdrage (RSZ) van 3,55 %, een solidariteitsbijdrage van 0 à 2 % (afhankelijk van het uitgekeerde bedrag) en gemeentebelastingen.

Met andere woorden, de groepsverzekering is een win-win voor zowel de werkgever als de werknemer.

Wil je meer info over de groepsverzekering, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor?

Nieuwsbrief

Onjuist

Onjuist

Verplicht veld

Invalid Input

Contactgegevens

Guido Geernaert NV
Dorpsstraat, 165
8340 Sijsele
FSMA nr 011334 A
Tel 050/35.23.27
info@guidogeernaert.be
Maak hier online uw afspraak