Contacteer ons   050/35 23 27 -  info@guidogeernaert.be Maak hier online uw afspraak -

brochure banner

Verzeker je tegen dure erfbelastingen of successierechten!

Mede door de gezondheidscrisis denken steeds meer mensen aan successieplanning. Ze willen vermijden dat een deel van hun bijeen gespaard vermogen in de rook opgaat door dure erfbelastingen of successierechten. Met andere woorden, ze willen tijdig met vermogensplanning starten. Tijdig een overlijdensverzekering afsluiten om de successierechten of erfbelastingen te dekken is hier een juist advies. 


De successierechten of de erfbelastingen hangen af van de grootte van het bedrag dat men erft, de verwantschap met de overledene en ook de regio waar men woont op het moment van het overlijden. Zo bestaan er grote verschillen tussen Vlaanderen, het Brusselse gewest en Wallonië.

De successierechten of erfbelastingen kunnen zeer hoog oplopen. Hoe verder de verwantschap, hoe duurder ze zijn.

Je erft van je moeder
Je erft bijvoorbeeld van je moeder, die 80 jaar geworden is ,een vermogen van 500.000 euro. Deze erfenis bestaat voor 300.000 euro uit onroerende, en voor 200.000 euro uit roerende goederen. In Vlaanderen kost het je 47.268 euro erfbelastingen (schatting), in het Brusselse gewest kost het je 76.790 successierechten (schatting). Stel dat men destijds aan vermogensplanning gedaan had toen je moeder 50 jaar was, dan had je ongeveer 200 euro per jaar (voor Vlaanderen) of 300 euro (Brussels Gewest) voor een overlijdensverzekering moeten betalen. Over 30 jaar betekent dit 6.000 euro of 9.000 euro. Als je dit vergelijkt met 47.268 euro erfbelastingen (Vlaanderen) of 76.790 successierechten (Brussels Gewest). In dit geval sluit diegene die de erfenis zal ontvangen een overlijdensverzekering af met de moeder als verzekerde.

Je erft van je oom
Wanneer je een ‘ver’ familielid bent van de overledene, swingen de erfbelastingen of successierechten uit de pan.
Stel dat je samen met je neef een roerend vermogen van 500.000 euro van je oom (83 jaar) erft.  Jullie krijgen elk 250.000 euro. De erfbelasting wordt berekend op de som van de erfenissen, in dit geval 500.000 euro. Dat betekent dat de verschuldigde erfbelasting in Vlaanderen 228.750 euro bedraagt voor beiden of 114.375 euro elk (schatting). In het Brusselse Gewest bedragen de successierechten 315.000 euro voor beiden of 157.500 euro elk.
Stel dat de oom, die geen rechtstreekse erfgenamen heeft, aan financiële planning gedaan had en jullie op zijn 50e aangeraden had om een overlijdensverzekering te onderschrijven met hem als verzekerde, dan had elke neef in Vlaanderen om en bij de 600 euro jaarpremie betaald. Gedurende 33 jaar bedraagt dit 19.800 euro. Als je dit vergelijkt met 114.375 euro. In het Brusselse Gewest zou de premie om en bij de 800 euro bedragen. Gedurende 33 jaar bedraagt dit 26.400 euro. Als je dit vergelijkt met 157.500 euro.

Voor meer info over vermogensplanning, aarzel niet om ons kantoor te contacteren.

Bron: Erfenissimulator – Wikifin/April Belgium  

Nieuwsbrief

Onjuist

Onjuist

Verplicht veld

Invalid Input

Contactgegevens

Guido Geernaert NV
Dorpsstraat, 165
8340 Sijsele
FSMA nr 011334 A
Tel 050/35.23.27
info@guidogeernaert.be
Maak hier online uw afspraak